DELÅRSRAPPORT Januari – Mars 2014

Publicerad7 maj 2014
  • Intäkterna uppgick till 863,1 Mkr (785,5)
  • Rörelseresultatet uppgick till  58,4 Mkr (34,9)
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 50,2 Mkr (30,3)
  • Resultatet efter skatt uppgick till 38,2 Mkr (23,7)
  • Resultatet per aktie uppgick till 2,04 kr (1,20)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -20,4 Mkr (-37,0)
  • Nettoskulden uppgick till 934 Mkr (935)
  • Styrelsen föreslår en utdelning om 3,00 kr per aktie (2,50)

VIKTIGA HÄNDELSER

 • ITAB levererar självutcheckningssystemet EasyFlow till Lidl

 • ITAB har genom dotterbolag avtalat med Dressmann om leverans av kompletta butikskoncept

Denna information lämnades för offentliggörande den 7 maj 2014 kl. 12.30. 

Filer
file-iconRelease
view-icondownload-icon
För ytterligare information, tag kontakt med:

ITAB Shop Concept AB 
CEO  Ulf Rostedt 
Telefon:  46 36 31 73 00
Mobil:  46 70 694 86 82

Box 9054, SE-550 09 JÖNKÖPING   
Telefon: 46 [0]36 31 73 00
www.itab.se

ITAB Shop Concept AB är noterat vid OMX Nordic Exchange och erbjuder kompletta butikskoncept till butikskedjor inom detaljhandeln. I helhetserbjudandet ingår kundunika konceptinredningar, kassadiskar, självutcheckningssystem och professionella belysningssystem. Bland kunderna finns de ledande aktörerna i större delen av Europa. ITAB är marknadsledande inom kassadiskar till detaljhandeln i Europa, och en av Europas största leverantörer av butiksinredning och belysningssystem. Koncernen har cirka 2 300 anställda, och omsatte 3 574 Mkr 2013.