Finansiell kalender

2022

 • Bokslutskommuniké 2021 – 1 januari-31 december 2021: 
  8 februari 2022 kl. 07:00 CET
 • Årsredovisning 2021 publiceras: 
  Början av april 2022
 • Delårsrapport 3 månader – 1 januari-31 mars 2022: 
  10 maj 2022 kl. 07:00 CEST
 • Årsstämma 2022*: 
  10 maj 2022 i Jönköping
 • Delårsrapport 6 månader – 1 januari-30 juni 2022: 
  13 juli 2022 kl. 07:00 CEST
 • Delårsrapport 9 månader – 1 januari-30 september 2022: 
  28 oktober 2022 kl. 07:00 CEST
 • Bokslutskommuniké 2022 – 1 januari-31 december 2022: 
  8 februari 2023 kl. 07:00 CET

 

* Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat vid årsstämman kan anmäla detta genom att skicka ett e-postmeddelande till ir@itab.com senast den 22 mars 2022, eller i alla fall i sådan tid att ärendet kan tas upp i kallelsen till årsstämman.