Finansiell kalender

2024

 • Bokslutskommuniké 2023 – 1 januari-31 december 2023: 
  7 februari 2024 kl. 07:00 CET
 • Årsredovisning 2023 publiceras: 
  Mars / april 2024
 • Delårsrapport 3 månader – 1 januari-31 mars 2024: 
  14 maj 2024 kl. 07:00 CEST
 • Årsstämma 2024*: 
  15 maj 2024 i Jönköping
 • Delårsrapport 6 månader – 1 januari-30 juni 2024: 
  12 juli 2024 kl. 08:00 CEST
 • Delårsrapport 9 månader – 1 januari-30 september 2024: 
  29 oktober 2024 kl. 07:00 CET
 • Bokslutskommuniké 2024 – 1 januari-31 december 2024: 
  7 februari 2025 kl. 07:00 CET

 

* Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat vid årsstämman kan anmäla detta genom att skicka ett e-postmeddelande till ir@itab.com senast den 27 mars 2024, eller i alla fall i sådan tid att ärendet kan tas upp i kallelsen till årsstämman.