Om ITAB

Nettoomsättning i Mkr*

Rörelseresultat i Mkr*

Medelantal anställda*

* Avser räkenskapsåret 2023.

ITAB är vad vi skapar tillsammans med våra kunder

På ITAB hjälper vi kunder att förverkliga sin konsumentupplevelse med kunskap, lösningar och ett ekosystem av partners. Tillsammans med kunderna skapar vi effektiva lösningar som bidrar till smidiga och inspirerande upplevelser. Erbjudandet inkluderar designrådgivning, kundanpassad butiksinredning, kassadiskar, kundflödeslösningar, professionella belysningssystem och digitalt interaktiva lösningar för den fysiska butiken.

Med konsumenten som vägledare

Genom att analysera hur konsumenternas förväntningar och konsumtionsmönster utvecklas är ITABs mål att hjälpa den fysiska butiken med kunskap kring hur dessa behov kan uppfyllas. Insikter och en mer djupgående förståelse innebär att ITAB – i samarbete med kunden – kan skapa olika lösningar som särskiljer upplevelsen av varumärket och säkerställer en snabb avkastning på investeringar.

ITAB i korthet

ITAB har verksamhet i cirka 24 länder och 15 produktionsanläggningar i Europa, Sydamerika och Kina. Vi har också ett nätverk av partners över stora delar av Europa. ITAB erbjuder lösningar inom följande områden med tjänster för analys, insikt, design, logistik, installation och underhåll:

Retail Interior

ITAB skapar moderna butiksupplevelser i samarbete med sina kunder genom en iterativ designprocess. Lösningar som bättre exponerar produkter, möjligör effektivitet både för konsumenten och butiken med hjälp av innovativa lösningar och såväl traditionella som miljövänliga material.

Retail Technology

ITAB erbjuder effektiva och inspirerande lösningar för entré- och utpassering samt guidning i butik via både digitala och fysiska lösningar. Traditionella kassadiskar och lösningar för självutcheckning, baserade på konsumentanalyser och insikter, skapar effektiva lösningar, optimala flöden och upplevelser.

Retail Lighting

I takt med ökad kunskap om hur ljus påverkar människan har belysning blivit en alltmer central del av butikskonceptet. Vid om- och nybyggnationer blir dessutom energieffektivitet allt viktigare. ITAB utvecklar, tillverkar och säljer kompletta professionella belysningssystem, ljusplanering och ljusservice.

Bland kunderna finns de största detaljhandlarna och detaljhandelskedjorna i större delen av Europa. Affärsverksamheten bygger på långsiktiga affärsrelationer och leveranssäkerhet i kombination med strömlinjeformade produktionsresurser. ITAB är för närvarande marknadsledande för kassadiskar till återförsäljare i Europa och en av Europas största leverantörer av butiksinredningskoncept och belysningssystem. Våra huvudsakliga kundsegment inkluderar Dagligvaruhandel, Bygg- och Heminredning, Hemelektronik, Mode, Kafé och Hälsa & Skönhet.

ITAB har en årlig nettoomsättning på cirka 6,2 miljarder kronor och cirka 2 500 anställda. ITAB-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2004.

One ITAB

Vår marknad och våra kunder har utvecklats avsevärt under de senaste åren, liksom konsumentbeteende. För att möta dessa förändringar har vi utvecklat vår affärsmodell för att bättre kunna stödja våra kunder, både idag och i framtiden.

Genom medarbetare, kunder och konsumenter har vi skapat oss en djup förståelse för marknadens nuvarande och kommande behov. Detta resulterade i en strategi vid namn ’One ITAB’ som gett oss en gemensam och tydlig riktning för koncernen. Den bygger på våra styrkor och framtida möjlighe¬ter och förtydligar våra strategiska mål och affärsmodell.

Genom vår strategi har vi möjlighet att utveckla vår nuvaran­de marknadsposition, men viktigast av allt, den ger oss också möjlighet att följa med i den utveckling som sker och utforska nya marknader där vi kan tillföra värde. Läs gärna mer om vår One ITAB strategi.

Historia

Grunden till ITAB lades när entreprenören Tord Johansson i slutet av 70-talet gjorde sitt examensarbete på neonrörstillverkaren ITAB. Bolaget hade svårigheter och när arbetet, som innehöll synpunkter om förändring, redovisades för ägarna erbjöds han köpa större delen av bolaget. Tord tackade ja och blev majoritetsägare. Han var aktiv i verksamheten fram till sin död 2015.

Butiksinredningen var ursprungligen ett av tre affärsområden i företagsgruppen ITAB Industri. Denna grupp bytte namn till XANO Industri när butiksinredningsverksamheten knoppades av som ett separat företag under namnet ITAB Shop Concept. Under 1990 -talet började ITAB Shop Concept att expandera sin verksamhet i Skandinavien. Denna expansion har fortsatt under 2000 -talet med förvärv i Sverige, Finland, Nederländerna och Tjeckien. 2016 gjorde ITAB sitt största förvärv hittills när företaget förvärvade La Fortezza Group med verksamhet i Sydeuropa och Sydamerika.