Revisorer

Bolagets revisorer utses av aktieägarna vid en årsstämma.

Revisorerna granskar bolagets årsredovisning, koncernredovisning och räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. 

I enlighet med ITABs bolagsordning ska ett registrerat revisionsbolag (eller alternativt en eller två auktoriserade revisorer) utses till revisor. Följaktligen valdes det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young till revisor vid årsstämman 2022 för perioden fram till och med slutet av årsstämman 2023.

Ernst & Young har varit revisorer i ITAB Shop Concept AB sedan den 28 maj 2004. 

 

Huvudansvarig revisor 

JOAKIM FALCK 

Auktoriserad revisor
Medlem av FAR SRS, Ernst & Young AB 

Född: 1972 

Revisor i ITAB sedan 2018 

Övriga revisionsuppdrag inkluderar Nolato AB, Absolent Group AB, Garo AB, Hexpol AB, Nefab AB, One Partner Group AB och Gyllensvaans Möbler AB.