Investerare

Varför investera i ITAB

Genom att analysera hur konsumenternas förväntningar och konsumtionsmönster utvecklas är ITABs mål att hjälpa den fysiska butiken med kunskap kring hur dessa behov kan uppfyllas. Insikter och en mer djupgående förståelse innebär att ITAB – i sambarbete med kunden – kan skapa olika lösningar som särskiljer upplevelsen av varumärket och säkerställer en snabb avkastning på investeringar. Detta är inte enbart värdefullt för ITABs kunder utan bidrar också till långsiktigt aktieägarvärde för våra ägare:

1. Nya förmågor förstärker konkurrenskraften 

Genom vår strategi kring One ITAB har ITAB inte enbart möjligheten att utveckla den nuvarande marknads-positionen utan det viktigaste är att det även ger oss potentialen att följa den utveckling som nu sker och att utforska nya marknader där ITAB kan tillföra värde. Vi utvecklar följaktligen hela tiden nya förmågor genom att investera i kompetens och partnerskap, gemensamma informations- och arbetsmetoder samt nya verktyg – allt i syfte att förstärka vår konkurrenskraft och tillväxt. I de fall där vi har utvecklat mer strategiska samarbeten med kunder och fokuserar på deras nya utmaningar på marknaden kan vi skapa större värden för både dem och vår egen verksamhet.

2. Transformation för ökad effektivitet 

De senaste åren har ITAB stabiliserat sin lönsamhet och finansiella ställning genom att fokusera på kostnads-anpassningar och kapitaleffektivitet. Vi kommer att fortsätta arbetet med vår transformation med fokus på att implementera och slutföra våra omstruktureringsåtgärder. Vår finansiella ställning har stärkts betydligt, vilket gör det möjligt för oss att ägna all vår kraft på transforma-tionen av ITAB. Våra omkostnader kommer att minska under de kommande åren som ett resultat av förändrade arbetssätt med förbättrad rörlighet och flexibilitet i produktio-nen, ökad effektivitet i verksamheten samt en enklare och mindre kapitalintensiv struktur i hela koncernen. 

3. En mer hållbar intäktsmodell 

ITAB skalar upp genom organisk tillväxt och strategiska förvärv i syfte att ta de första stegen i utvecklingen mot att bli den ledande lösnings-leverantören i vår bransch genom närmare samarbeten med våra kunder. Vi uppdaterar vårt erbjudande för att utveckla en mer hållbar intäktsmodell, skapa ökad efterfrågan och sälja mer av våra utrustningar och tjänsteportföljer till fler kunder. Detta innebär att vi kommer att fortsätta förbättra vårt traditionella erbjudande av produkter och tjänster – samtidigt som vi bygger vidare på nuvarande och nya strategiska kundrelationer för att tillgodose den ökande efterfrågan på resultatbaserade lösningar. Denna kombination av fokusområden kommer att bidra till ökade intäkter från tjänster och att jämna ut nuvarande toppar och dalar i efterfrågan. Sammantaget kommer detta att leda till en stabil och hållbar långsiktig tillväxt i såväl försäljning som resultat för koncernen.

Investerarkontakt

 

Mats Karlqvist
Head of Investor Relations
mats.karlqvist@itab.com
Telefon: +46 70 660 31 32

PRENUMERERA PÅ VÅRA RAPPORTER

Välkommen att prenumerera på våra finansiella rapporter och pressmeddelanden.

ANMÄL DIG