En marknad i förändring skapar nya möjligheter

ITABs marknadsposition och tillväxtpotential bygger på ett nära och långsiktigt samarbete med kunder och samarbetspartners.

Under 2021 ökade koncernens omsättning med 17 procent jämfört med föregående år. Den valutarensade försäljningen ökade med 19 procent, varav den organiska tillväxten var 8 procent och förvärvet av Cefla Retail Solutions bidrog med 11 procent .

Bland ITABs kunder finns flera av Europas största detaljhandel skedjor och varumärkesägare inom såväl dagligvaruhandeln som fackhandeln och omfattar internationella och nationella kedjor och varumärken. Bland kunderna finns Albert Heijn, Asda, Axfood, Bricoman, C&A, Carrefour, Celesio, Circle K, Clas Ohlson, Conad, Coop, Costa, Dixon, Dollarstore, Edeka, Elon, Etos, Eurospin, Finiper, H&M, Homebase, ICA, IKEA, John Lewis, Jumbo, Kesko, LeClerc, Leroy Merlin, Lidl, LuLu, Majid Al Futtaim, Metro Group, Morrisons, NorgesGruppen, Pandora, Prisma, Polestar, Real, Rema, Rewe, Rimi, Tesco, Tiger, Uniqlo och Waitrose.

ITABs konkurrenter finns på flertalet geografiska marknader och inom flera olika produktområden. Konkurrenterna är bland andra Eden, Expedit, Fagerhult, Hermes-Metal Yudigar (HMY), Kesseböhmer Storebest, Lival, Mago, Modern Expo, NCR, Nitton93, ROL, Ruppel, Tegometall, Umdasch, Van Keulen Interieurbouw,Visplay,Wanzl, Diebold Nixdorf och Fujitsu.

Marknad per kundkategori

Kunderna är indelade efter de branscher inom vilka de verkar. Kundgrupperna är Dagligvaruhandel, Bygg & heminredning, Fashion och Övriga kundgrupper.

Procent anger andel av koncernens försäljning per kundkategori.

59%

DAGLIGVARUHANDEL

Koncernens största kundgrupp omfattar främst livsmedelsbutiker. Försäljningen till Dagligvaruhandel ökade med 19 procent under 2021, där våra verksamheter i Syd- och Östeuropa bidrog mest till ökningen.

14%

BYGG & HEMINREDNING

Kundgruppen avser främst bygg-, möbel- och heminredningsbutiker. Kundgruppen ökade med 18 procent jämfört med 2020. Ökningen skedde i Syd- och Östeuropa, medan försäljningen i Storbritannien & Irland samt Centraleuropa minskade.

7%

FASHION

I denna kundgrupp återfinns butiker för konfektion och skor etc. Den totala försäljningen till Fashion var oförändrad under 2021, med ökningar i bland annat Öst- och Sydeuropa. Försäljningen i Storbritannien & Irland och Nordeuropa minskade.

20%

ÖVRIGA KUNDGRUPPER

Här ingår exempelvis hemelektronik, sport & fritid, apotek, drivmedelsstationer, kontor, brands, industri, café och restaurang. Den totala försäljningen till Övriga kundgrupper ökade med 19 procent 2021, främst i Sydeuropa.

Marknad per geografiskt område

Kunderna är nedan indelade utifrån vilken geografisk marknad de verkar på. Dessa är Nordeuropa, Sydeuropa, Centraleuropa, Storbritannien & Irland, Östeuropa samt Övriga världen.

Procent anger andel av koncernens försäljning per geografiskt område.

28%

NORDEUROPA

Nordeuropa, som omfattar de nordiska länderna, är ITABs största geografiska område med 28 procent av koncernens försäljning. Under 2021 var försäljningen i stort sett oförändrad, där kundgruppen Dagligvaruhandel ökade medan övriga kundgrupper påverkade försäljningsut vecklingen negativt.

24%

SYDEUROPA

Efter förvärvet av Cefla Retail Solutions i inledningen av 2021 är Sydeuropa nu ITABs näst största geografiska område med 24 procent av koncernens försäljning. Området består till största delen av Italien, Frankrike och Spanien. Inklusive Cefla Retail Solutions ökade försäljningen med över 100 procent under 2021.

23%

CENTRALEUROPA

Centraleuropa stod för 23 procent av koncernens omsättning 2021. I området ingår Tyskland, Nederländerna, Belgien, Tjeckien, Ungern, Schweiz och Österrike. Försäljningen ökade med 16 procent under året, varav kundgrupperna Fashion och Dagligvaruhandel bidrog mest till ökningen.

14%

STORBRITANNIEN & IRLAND

Storbritannien & Irland stod för 14 procent av koncernens omsättning 2021. Försäljningen minskade med 9 procent under året, där omsättningen i Dagligvaruhandel ökade medan övriga kundgrupper redovisade minskad försäljning.

6%

ÖSTEUROPA

Östeuropa stod för 6 procent av koncernens omsättning 2021, där de baltiska länderna, Polen och Ryssland hade störst omsättning. Övriga länder i området är bl.a Rumänien, Slovakien, Kroatien och Serbien. Försäljningen ökade med totalt 27 procent under året, varav kundgrupperna Fashion och Bygg & Heminredning bidrog mest till ökningen.

5%

ÖVRIGA VÄRLDEN

I det geografiska området Övriga världen ingår alla länder utanför Europa. De länder i vilka ITAB har störst omsättning är USA, Kina, Argentina och Saudiarabien. Övriga världen stod för 5 procent av koncernens omsättning 2021. Den totala försäljningen minskade med 4 procent under året, där försäljningen till kundgrupperna Fashion och Bygg & Heminredning minskade mest.