En marknad i förändring skapar nya möjligheter

ITABs marknadsposition och tillväxtpotential bygger på ett nära och långsiktigt samarbete med kunder och samarbetspartners.

Under 2022 ökade koncernens omsättning med 13 procent jämfört med föregående år. Den valutarensade försäljningen ökade med 8 procent, varav den organiska tillväxten var 6 procent och förvärvet av Checkmark bidrog med 2 procent .

Bland ITABs kunder finns flera av Europas största detaljhandelskedjor och varumärkesägare inom såväl dagligvaruhandeln som fackhandeln och omfattar internationella och nationella kedjor och varumärken. Bland kunderna finns Albert Heijn, Asda, Axfood, Bricoman, C&A, Carrefour, Celesio, Circle K, Clas Ohlson, Conad, Coop, Costa, Dixon, Dollarstore, Edeka, Elon, Etos, Eurospin, Finiper, H&M, Homebase, ICA, IKEA, John Lewis, Jumbo, Kesko, LeClerc, Leroy Merlin, Lidl, LuLu, Majid Al Futtaim, Metro Group, Morrisons, NorgesGruppen, Pandora, Prisma, Polestar, Real, Rema, Rewe, Rimi, Tesco, Tiger, Uniqlo och Waitrose.

ITABs konkurrenter finns på flertalet geografiska marknader och inom flera olika produktområden.

Marknad per kundkategori

Kunderna är indelade efter de branscher inom vilka de verkar. Kundgrupperna är Dagligvaruhandel, Bygg & heminredning, Fashion och Övriga kundgrupper.

Procent anger andel av koncernens försäljning per kundkategori.

54%

DAGLIGVARUHANDEL

Koncernens största kundgrupp omfattar främst dagligvaruhandlare och livsmedelsbutiker.

14%

BYGG & HEMINREDNING

Kundgruppen avser främst bygg-, möbel- och heminredningsbutiker.

11%

FASHION

I denna kundgrupp återfinns exempelvis butiker för konfektion och skor etc.

21%

ÖVRIGA KUNDGRUPPER

Här ingår exempelvis hemelektronik, sport & fritid, apotek, drivmedelsstationer, kontor, varumärken, industri, café och restaurang.

Marknad per geografiskt område

Kunderna är nedan indelade utifrån vilken geografisk marknad de verkar på. Dessa är Nordeuropa, Sydeuropa, Centraleuropa, Storbritannien & Irland, Östeuropa samt Övriga världen.

Procent anger andel av koncernens försäljning per geografiskt område.

25%

NORDEUROPA

Nordeuropa, som omfattar de nordiska länderna, är ITABs största geografiska område.

22%

SYDEUROPA

Efter förvärvet av Cefla Retail Solutions under 2021 är Sydeuropa nu ITABs näst största geografiska område. Området består till största delen av Italien, Frankrike och Spanien.

21%

CENTRALEUROPA

I Centraleuropa ingår Tyskland, Nederländerna, Tjeckien, Belgien, Ungern, Schweiz och Österrike.

13%

STORBRITANNIEN & IRLAND

Storbritannien & Irland står för 13 procent av koncernens omsättning.

8%

ÖSTEUROPA

Östeuropa omfattar de baltiska länderna, Polen, Rumänien, Slovakien, Bulgarien och Slovenien.

11%

ÖVRIGA VÄRLDEN

I det geografiska området Övriga världen ingår alla länder utanför Europa, där Nordamerika, Australien, Kina, Argentina och Saudiarabien står för drygt 50 procent av omsättningen.