ITAB-aktien

ITAB Shop Concept ABs B-aktie introducerades på Nasdaq First North Growth Market den 28 maj 2004. Aktien har varit noterad på Nasdaq Stockholms huvudmarknad (Mid Cap) sedan 2008. Aktien handlas under kortnamnet ITAB.

Aktiestruktur

Totalt antal utestående aktier uppgår till 218 100 192 aktier. Efter omvandlingen av samtliga tidigare A-aktier till B-aktier som del av rekapitaliseringen och nyemissionen 2021 har Bolaget enbart ett aktieslag utestående. ITAB Shop Concept har cirka 5 300 aktieägare. För närvarande har Bolaget inga återköpta egna aktier.

Samtliga aktier har lika rätt till andel av ITAB Shop Concepts tillgångar och resultat och ger sina innehavare rätt till en (1) röst per aktie vid bolagsstämmor.