Finansiell kalender

Våra viktiga nyckeldatum

2021

 

Delårsrapport januari–december 2020

9 februari, kl. 13.00

Årsredovisningen 2020 publiceras

30 mars

Årsstämma 2021

11 maj

Delårsrapport januari–mars 2021

11 maj, kl. 13.00

Delårsrapport januari–juni 2021

12 juli, kl. 13.00

Delårsrapport januari–september 2021

2 november, 07.00