Finansiell kalender

Våra viktiga nyckeldatum

Aktivitet                                    Datum

Delårsrapport - Q2                   10 juli 2020, 13.00

Delårsrapport - Q3                   27 oktober 2020, 13.00

Delårsrapport - Q4                   9 februari 2021, 13.00