Finansiell kalender

Våra viktiga nyckeldatum

Aktivitet                                    Datum

Delårsrapport - Q1                         8 maj 2020

Årsstämma                                    8 maj 2020 (15.00)

Delårsrapport - Q2                        10 juli 2020

Delårsrapport - Q3                        27 oktober 2020

Delårsrapport - Q4                         9 februari 2021