Finansiell kalender

Våra viktiga nyckeldatum

Aktivitet

Datum

   

Bokslutskommuniké 2017   

6 februari 2018

Årsredovisning 2017

mars/april 2018

Delårsrapport jan-mars 2018 7 maj 2018
Delårsrapport jan-juni 2018 11 juli 2018
Delårsrapport jan-sept 2018  26 oktober 2018
Bokslutskommuniké 2018  5 februari 2019