CEO/President

Andréas Elgaard

Anställd sedan: 2019

Född: 1972

Utbildning: Civilingenjör, Lunds Tekniska Högskola

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Ledande befattningar inom IKEA, Ballingslöv, Sperian, Icopal och Saint-Gobain Isover.

Innehav i ITAB Shop Concept AB: 700 000 B-aktier