Investera i ITAB

Här hittar du information om ITAB Shop Concept AB och aktien

Kommande aktiviteter:

Delårsrapport Q1            -    8 maj 2020

Årsstämma 2020            -    8 maj 2020 (kl 13.00)

Delårsrapport Q2            -    10 juli 2020

Delårsrapport Q3            -    27 oktober 2020

Bokslutskommuniké Q4   -    9 februari 2021