Revisorer

Revisorer

Revisorerna utses av aktieägarna på årsstämman. Revisorerna granskar bolagets årsredovisning, koncernredovisning och räkenskaper samt styrelsens och VD:s förvaltning.

Bolagets revisor är det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young och auktoriserade revisorn Joakim Falck är huvudansvarig revisor. Uppdraget innehas till och med årsstämman 2022. Vid sidan av uppdraget i ITAB Shop Concept AB har Joakim Falck bland annat uppdrag i Nolato AB, Garo AB, Xano Industri AB, NEFAB AB, One Partner Group AB och Gyllensvaans Möbler AB.

 

Revisorernas kontorsadress:

Ernst & Young AB
Box 2224
550 02 Jönköping