Årsstämma 2022

Årsstämman 2022 i ITAB Shop Concept AB (publ) ägde rum tisdagen den 10 maj 2022 kl. 15:00 CEST i ITABs lokaler på Instrumentvägen 2 i Jönköping.