ITAB Shop Concepts Årsredovisning för 2020 har offentliggjorts

Publicerad30 mar 2021

Årsredovisningen beskriver det gångna året, strategi och finansiell information. Den digitala versionen återfinns på: itabgroup.com/sv/investerare/finansiella-rapporter/.

Tryckt version finns tillgänglig från vecka 15 och kan beställas via webbplatsen, per e-post: ir@itab.com eller per telefon 036-31 73 00.

 

Denna information är sådan information som ITAB Shop Concept AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

 

Filer
file-iconITAB Årsredovisning 2020
view-icondownload-icon
file-iconITAB Pressrelease Årsredovisning 2020
view-icondownload-icon
För ytterligare information, tag kontakt med:
ITAB Shop Concept AB 
Andréas Elgaard, President & CEO
Telefon: 036 31 73 00
Mobil: 073 232 16 35
Box 9054, SE-550 09 JÖNKÖPING
itab.com, itabgroup.com 
 

På ITAB hjälper vi kunder att förverkliga sin konsumentupplevelse med kunskap, lösningar och ett ekosystem av partners. Tillsammans med kunderna skapar vi effektiva lösningar som bidrar till smidiga och inspirerande upplevelser. Erbjudandet inkluderar designrådgivning, kundanpassad butiksinredning, kassadiskar, kundflödeslösningar, professionella belysningssystem och digitalt interaktiva lösningar för den fysiska butiken. ITAB har cirka 3 030 anställda och årsomsättningen uppgick 2020 till 5 323 Mkr. Bolagets B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.