Delårsrapport januari-september 2016

Publicerad2 nov 2016

Januari – september 2016

 • Intäkterna uppgick till 3 651 Mkr (3 839)
 • Rörelseresultatet uppgick till 318 Mkr (386)
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 303 Mkr (362)
 • Resultatet efter skatt uppgick till 230 Mkr (275)
 • Resultatet per aktie uppgick till 2,15 kr (2,51)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick til 152 Mkr (168)
 • Nettoskulden uppgick till 1 164 Mkr (918)

Juli-september 2016

 • Intäkterna uppgick till 1 353 Mkr (1 389)
 • Rörelseresultatet uppgick till 147 Mkr (168)
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 143 Mkr (157)
 • Resultatet efter skatt uppgick till 108 Mkr (119)
 • Resultatet per aktie uppgick till 1,01 kr (1,10)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 58 Mkr (113)
 • Nettoskulden uppgick till 1 164 Mkr (918)

Viktiga händelser

 • ITAB har förvärvat Pikval Group i Finland
 • ITAB har förvärvat MB Shop Design i Hillerstorp
 • ITAB har genom dotterbolag förvärvat LICHTSPIEL Lichtprojekte und Design GmbH i Tyskland
 • ITAB levererar en testinstallation av självutcheckningssystemet EasyFlow till en stor dagligvarukedja i USA
 • Uppdelning av ITABs aktier (så kallad split) 3:1
 • ITABs personalkonvertibel övertecknad

Viktiga händelser efter periodens slut

 • ITAB har erhållit konkurrensgodkännande för förvärvet av La Fortezza Group med huvudkontor i Italien.

Informationen är sådan som ITAB Shop Concept AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Denna information lämnades för offentliggörande den 2 november 2016 kl. 12.00.

Filer
file-iconITAB Delårsrapport jan-sep
view-icondownload-icon
För ytterligare information, tag kontakt med:

ITAB Shop Concept AB 
CEO  Ulf Rostedt 
Telefon:  +46 36 31 73 00
Mobil:  +46 70 694 86 82

Box 9054, SE-550 09 JÖNKÖPING   
Telefon: 46 [0]36 31 73 00
www.itab.se

ITAB Shop Concept AB (publ) erbjuder kompletta butikskoncept till butikskedjor inom detaljhandeln. I helhetserbjudandet ingår kundunika konceptinredningar, kassadiskar, självutcheckningssystem och professionella belysningssystem. Bland kunderna finns de ledande aktörerna i större delen av Europa. ITAB är marknadsledande inom kassadiskar till detaljhandeln i Europa, och en av Europas största leverantörer av butiksinredning och belysningssystem. ITAB har efter förvärvet av La Fortezza cirka 3 600 anställda och en årsomsättningstakt på 6 500 Mkr. Bolagets B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.