Bokslutskommuniké Januari – December 2013

Publicerad5 feb 2014

JANUARI – DECEMBER 2013

 • Intäkterna uppgick till 3 574,0 Mkr (3 511,4)
 • Rörelseresultatet uppgick till 245,8 Mkr (235,2)
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 217,1 Mkr (202,5)
 • Resultatet efter skatt uppgick till 162,2 Mkr (161,8)
 • Resultatet per aktie uppgick till 8,98 kr (9,47)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 136,8 Mkr (271,8)
 • Nettoskulden uppgick till 890 Mkr (896)
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 3,00 kr per aktie (2,50)

OKTOBER – DECEMBER 2013

 • Intäkterna uppgick till 1 000,2 Mkr (977,3)
 • Rörelseresultatet uppgick till 76,3 Mkr (69,8)
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 66,6 Mkr (61,3)

VIKTIGA HÄNDELSER

 • ITABs helautomatiska självutcheckningssystem EasyFlow är nu i drift i butiksmiljö.
 • Avtal om installation av självutcheckningssystem med en av de större dagligvarukedjorna i Sverige.
 • Genombrottsorder för ITABs självutcheckningssystem på den ryska och brittiska marknaden.
Filer
file-iconBokslutskommuniké
view-icondownload-icon
För ytterligare information, tag kontakt med:

ITAB Shop Concept AB 
CEO  Ulf Rostedt 
Telefon:  46 36 31 73 00
Mobil:  46 70 694 86 82

Box 9054, SE-550 09 JÖNKÖPING   
Telefon: 46 [0]36 31 73 00
www.itab.se

ITAB Shop Concept AB är noterat vid OMX Nordic Exchange och erbjuder kompletta butikskoncept till butikskedjor inom detaljhandeln. I helhetserbjudandet ingår kundunika konceptinredningar, kassadiskar, självutcheckningssystem och professionella belysningssystem. Bland kunderna finns de ledande aktörerna i större delen av Europa. ITAB är marknadsledande inom kassadiskar till detaljhandeln i Europa, och en av Europas största leverantörer av butiksinredning och belysningssystem. Koncernen har cirka 2 300 anställda, och omsatte 3 574 Mkr 2013.