ITAB publicerar sin hållbarhetsrapport 2021

Publicerad31 mar 2022

ITAB Shop Concept AB (publ) (“ITAB”) publicerar idag sin hållbarhetsrapport för 2021 på bolagets webbplats itabgroup.com.

Hållbarhetsrapporten finns tillgänglig på bolagets webbplats itabgroup.com/sv/hallbarhet där den kan laddas ner som PDF på svenska och engelska.

 

Jönköping den 31 mars 2022

ITAB Shop Concept AB (publ)

 

Denna information lämnades för offentliggörande den 31 mars 2022 kl. 09:00 CEST.

  

Filer
file-iconITAB Hållbarhetsrapport 2021 PR
view-icondownload-icon
file-icon220331 ITAB PR Publicerar hållbarhetsrapport 2021 Sv
view-icondownload-icon
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mats Karlqvist, Head of Investor Relations
Telefon: 070-660 31 32

ITAB Shop Concept AB (publ), Box 9054, SE-550 09 Jönköping, Sweden
itab.com, itabgroup.com

På ITAB hjälper vi kunder att förverkliga sin konsumentupplevelse med kunskap, lösningar och ett ekosystem av partners. Tillsammans med kunderna skapar vi effektiva lösningar som bidrar till smidiga och inspirerande upplevelser. Erbjudandet inkluderar designrådgivning, kundanpassad butiksinredning, kassadiskar, kundflödeslösningar, professionella belysningssystem och digitalt interaktiva lösningar för den fysiska butiken. ITAB omsätter cirka 6,2 miljarder SEK per år och har cirka 2 900 anställda. ITABs aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.