ITAB publicerar sin Årsredovisning & Hållbarhetsrapport 2023

Publicerad28 mar 2024

ITAB Shop Concept AB (publ) (“ITAB”) publicerar idag sin Årsredovisning & Hållbarhetsrapport för räkenskapsåret 2023 på bolagets webbplats itabgroup.com.

ITABs Årsredovisning & Hållbarhetsrapport 2023 finns tillgänglig på bolagets webbplats itabgroup.com/sv/investerare/finansiella-rapporter-presentationer där den kan laddas ner som PDF på svenska och engelska samt i European Single Electronic Format (ESEF).

 

Jönköping den 28 mars 2024

ITAB Shop Concept AB (publ)

 

Denna information är sådan som ITAB Shop Concept AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 mars 2024 kl. 08:30 CET.

 

Filer
file-iconITAB Årsredovisning & Hållbarhetsrapport 2023
view-icondownload-icon
itab-2023-12-31-sv.zip
file-icon240328 ITAB PR Årsredovisning Hållbarhetsrapport 2023 Sv
view-icondownload-icon
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mats Karlqvist, Head of Investor Relations
Telefon: 070-660 31 32

ITAB Shop Concept AB (publ), Box 9054, SE-550 09 Jönköping, Sweden
itab.com, itabgroup.com

På ITAB hjälper vi kunder att förverkliga sin konsumentupplevelse med kunskap, lösningar och ett ekosystem av partners. Tillsammans med kunderna skapar vi effektiva lösningar som bidrar till smidiga och inspirerande upplevelser. Erbjudandet inkluderar designrådgivning, kundanpassad butiksinredning, kassadiskar, kundflödeslösningar, professionella belysningssystem och digitalt interaktiva lösningar för den fysiska butiken. ITAB omsätter cirka 6,2 miljarder SEK per år och har cirka 2 500 anställda. ITABs aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.