Delårsrapport januari-september 2017

Publicerad1 nov 2017

JULI – SEPTEMBER 2017

 • Intäkterna uppgick till 1 668  Mkr (1 353)
 • Rörelseresultatet uppgick till 172 Mkr (147)
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 150 Mkr (143)
 • Resultatet efter skatt uppgick till 111 Mkr (108)
 • Resultatet per aktie uppgick till 1,05 kr (1,01)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -89 Mkr (58)
 • Nettoskulden uppgick till 2 207 Mkr (1 164)

JANUARI – SEPTEMBER 2017

 • Intäkterna uppgick till 4 740  Mkr (3 651)
 • Rörelseresultatet uppgick till 382 Mkr (318)
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 333 Mkr (303)
 • Resultatet efter skatt uppgick till 249 Mkr (230)
 • Resultatet per aktie uppgick till 2,34 kr (2,15)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 10 Mkr (152)
 • Nettoskulden uppgick till 2 207 Mkr (1 164)
 • La Fortezza har under kvartalet utvecklats enligt förväntan och väl i linje med koncernens utveckling.
 • Stark bruttomarginal ger långsiktiga förutsättningar för produktutveckling och marknadssatsningar.
 • Stort intresse för konsumentupplevelse och ökad effektivitet i butik.
 • Förvärv av två belysningsbolag i Tyskland.

Denna information är sådan information som ITAB Shop Concept AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 12.00 den 1 november 2017.

Filer
file-iconITAB Delårsrapport jan-sep 2017
view-icondownload-icon
För ytterligare information:
Ulf Rostedt, CEO 070-694 86 82

För övrig kontakt:
Samuel Wingren CFO 070-848 43 00
Karin Alvudd, Head of Group Communication 070-855 43 92
karin.alvudd@itab.com

ITAB Shop Concept AB (publ) erbjuder kompletta butikskoncept till butikskedjor inom detaljhandeln. I helhetserbjudandet ingår kundunika konceptinredningar, kassadiskar, självutcheckningssystem och professionella belysningssystem. Bland kunderna finns de ledande aktörerna i större delen av Europa. ITAB är marknadsledande inom kassadiskar till detaljhandeln i Europa, och en av Europas största leverantörer av butiksinredning och belysningssystem. ITAB har cirka 3 600 anställda och hade 2016 en årsomsättning på 5 417 Mkr. Bolagets B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.