Delårsrapport januari-mars 2021

Publicerad11 maj 2021

JANUARI − MARS 2021

 •   Intäkterna ökade med 7,6 % till 1 523 Mkr (1 416)
 •   Rörelseresultatet uppgick till 102 Mkr (41)
 •   Resultatet efter finansiella poster uppgick till 69 Mkr (27)
 •   Resultatet efter skatt uppgick till 50 Mkr (18)
 •   Resultatet per aktie uppgick till 0,38 kr (0,19)
 •   Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 102 Mkr (126)
 •   Nettoskulden uppgick till 878 Mkr (2 472)
 •   Nettoskulden exkl. leasing minskade till 222 Mkr (1 741)

Under 2021 har resultatet efter finansiella poster påverkats med -14 Mkr (-12) avseende engångsposter. 

 • EBITDA exkl. engångsposter uppgick till 179 Mkr (121)

 

VIKTIGA HÄNDELSER JANUARI − MARS 2021

 

 • ITABs rekapitalisering genomförd

– Företrädesemissionen har tillfört eget kapital 768 Mkr före emissionskostnader

– Kvittningsemissionen har tillfört eget kapital 100 Mkr

– Samtliga A-aktier har omstämplats till B-aktier

 • Förvärvet av 81 % av Ceflas affärsenhet för retaillösningar slutfört.

 

Denna information är sådan information som ITAB Shop Concept AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 13.00 den 11 maj 2021.

 

 

Filer
file-iconITAB_Q1_2021
view-icondownload-icon
För ytterligare information, tag kontakt med:
ITAB Shop Concept AB
Ulrika Bergmo Sköld, CFO
Telephone:  036 31 73 00
Mobile:  0732 30 05 98
Box 9054, SE-550 09 JÖNKÖPING
itab.com, itabgroup.com

På ITAB hjälper vi kunder att förverkliga sin konsumentupplevelse med kunskap, lösningar och ett ekosystem av partners. Tillsammans med kunderna skapar vi effektiva lösningar som bidrar till smidiga och inspirerande upplevelser. Erbjudandet inkluderar designrådgivning, kundanpassad butiksinredning, kassadiskar, kundflödeslösningar, professionella belysningssystem och digitalt interaktiva lösningar för den fysiska butiken. ITAB har cirka 3 030 anställda och årsomsättningen uppgick 2020 till 5 323 Mkr. Bolagets B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.