Delårsrapport januari-juni 2016

Publicerad12 jul 2016

  Januari – juni 2016

 • Intäkterna uppgick till 2 298 Mkr (2 450)

 • Rörelseresultatet uppgick till 171 Mkr (218)

 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 160 Mkr (205)

 • Resultatet efter skatt uppgick till 122 Mkr (156)

 • Resultatet per aktie uppgick till 1,14 kr (1,41)

 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick til 94 Mkr (55)

 • Nettoskulden uppgick till 1 139 Mkr (993)

April – juni 2016

 • Intäkterna uppgick till 1 209 Mkr (1 299)

 • Rörelseresultatet uppgick till 90 Mkr (123)

 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 84 Mkr (115)

 • Resultatet efter skatt uppgick till 64 Mkr (88)

 • Resultatet per aktie uppgick till 0,59 kr (0,79)

 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 76 Mkr (55)

 • Nettoskulden uppgick till 1 139 Mkr (993)

Viktiga händelser

 • ITAB har förvärvat Pikval Group i Finland

 • ITAB har förvärvat MB Shop Design i Hillerstorp

 • ITAB har genom dotterbolag förvärvat LICHTSPIEL Lichtprojekte und Design GmbH i Tyskland

 • ITAB levererar en testinstallation av självutcheckningssystemet EasyFlow till en stor dagligvarukedja i USA

 • Uppdelning av ITABs aktier (så kallad split) 3:1

 • ITABs personalkonvertibel övertecknad

Viktiga händelser efter periodens slut

 • ITAB har förvärvat La Fortezza Group med huvudkontor i Italien.

Informationen är sådan som ITAB Shop Concept AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Denna information lämnades för offentliggörande den 12 juli 2016 kl. 12.00.

Filer
file-iconITAB Januari - juni 2016
view-icondownload-icon
För ytterligare information, tag kontakt med:

ITAB Shop Concept AB 
CEO  Ulf Rostedt 
Telefon:  46 36 31 73 00
Mobil:  46 70 694 86 82

Box 9054, SE-550 09 JÖNKÖPING   
Telefon: 46 [0]36 31 73 00
www.itab.se

ITAB Shop Concept AB (publ) erbjuder kompletta butikskoncept till butikskedjor inom detaljhandeln. I helhetserbjudandet ingår kundunika konceptinredningar, kassadiskar, självutcheckningssystem och professionella belysningssystem. Bland kunderna finns de ledande aktörerna i större delen av Europa. ITAB är marknadsledande inom kassadiskar till detaljhandeln i Europa, och en av Europas största leverantörer av butiksinredning och belysningssystem. ITAB har cirka 3 000 anställda och omsatte 5 193 Mkr under 2015. Bolagets B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.