En marknad i förändring skapar nya möjligheter

ITABs marknadsposition och tillväxtpotential bygger på ett nära och långsiktigt samarbete med kunder och samarbetspartners.

Marknaden karaktäriseras inte längre av långsiktiga utrullningsprogram med stora volymer utan istället av projekt med mindre volymer. Genom att analysera hur konsumenters förväntningar och köpmönster utvecklas kan vi stödja den fysiska butiken med kunskap kring hur dessa behov kan tillgodoses. Djupare förståelse och insikter gör att ITAB tillsammans med kund kan skapa olika lösningar för att differentiera varumärkesupplevelsen och säkerställa en snabb avkastning på investeringen. På ITAB hjälper vi kunder att förverkliga sin konsumentupplevelse med kunskap, lösningar och ett ekosystem av partners.

Bland ITABs kunder finns flera av Europas största detaljhandel­skedjor och varumärkesägare inom såväl dagligvaruhandeln som fackhandeln och omfattar internationella och nationella kedjor och varumärken. Bland kunderna finns Albert Heijn, Asda, Auchan, Axfood, C&A, Carrefour, Celesio, Circle K, Clas Ohlson, Conad, Coop, Costa, Dixon, Dollarstore, Edeka, Elon, Etos, Finiper, H&M, Homebase, ICA, IKEA, Intermarche, John Lewis, Jumbo, Kesko, LeClerc, Leroy Merlin, Lidl, LuLu, Majid Al Futtaim, Metro Group, Morrisons, NorgesGruppen, O’key, Pandora, Prisma, Polestar, Real, Rema, Rewe, Rimi, Sony, System U, Tesco, Tiger, Uniqlo, Waitrose.

ITABs konkurrenter finns på flertalet geografiska marknader och inom flera olika produktområden. Konkurrenterna är bland andra Eden, Expedit, Fagerhult, Hermes Metal Youdigar (HMY), Kasseböhmer Storebest, Lival, Mago, NCR, ROL, Ruppel, Tego Metal, Umdasch, van Keulen, Vittra shop, Wanzl, Diebold/Nixdorf och Fujitsu.

Marknad per kundkategori

Kunderna är indelade efter de branscher inom vilka de verkar. Kundgrupperna är Dagligvaruhandel, Bygg & heminredning, Fashion och Övriga kundgrupper.

58%

DAGLIGVARUHANDEL

Koncernens största kundgrupp omfattar främst livsmedelsbutiker. Försäljningen till Dagligvaruhandel ökade med 1 procent under 2020. Storbritanninen och Irland bidrog mest till ökningen.

14%

BYGG & HEMINREDNING

Kundgruppen avser främst bygg-, möbel- och heminredningsbutiker. Kundgruppen minskade med 20 procent under 2020 jämfört med 2019. Merparten av minskningen skedde i Östeuropa och Övriga världen.

8%

FASHION

I denna kundgrupp återfinns butiker för konfektion och skor etc. Försäljningen till Fashion minskade med 49 procent under 2020 främst i de geografiska områdena Övriga världen, Nordeuropa, Storbritannien och Irland.

20%

ÖVRIGA KUNDGRUPPER

Här ingår exempelvis elek­tronik, sport & fritid, apotek, drivmedelsstationer, kontor, brands, industri, café och restaurang. Övriga kundgrup­per minskade försäljningen med 16 procent 2020, främst i Storbritannien och Irland.

Marknad per geografiskt område

Kunderna är nedan indelade utifrån vilken geografisk marknad de verkar på. Dessa är Nordeuropa, Storbritannien och Irland, Centraleuropa, Sydeuropa, Östeuropa samt Övriga världen.

Procent anger andel av koncernens försäljning per geografiskt område.

28%

NORDEUROPA

Nordeuropa, som omfattar de nordiska länderna, är ITABs största geografiska område med 28 procent av koncernens försäljning. 2020 minskade försäljningen med 8 procent, kundgruppen Fashion bidrog mest till minskningen.

20%

STORBRITANNIEN & IRLAND

Storbritannien och Irland är ITABs näst största geografiska område med 20 procent av koncer­nens försäljning. 2020 minskade försäljningen med 8 procent, kundgruppen Fashion bidrog mest till minskningen medan Dagligvaruhandeln ökade.

19%

CENTRALEUROPA

Centraleuropa stod för 19 procent av koncernens omsättning 2020. I området ingår Tyskland, Holland, Belgien, Tjeckien, Ungern, Schweiz och Österrike. Försäljningen ökade med 2 procent.

15%

SYDEUROPA

Sydeuropa stod för 15 procent av koncernens omsättning 2020. Italien och Frankrike är de länder där ITAB har störst omsättning. Övriga länder i området är bl.a Spanien, Portugal och Grekland. Försäljningen minskade med 18 procent, kundgruppen Dagligvaruhandeln bidrog mest till minskningen.

10%

ÖSTEUROPA

Östeuropa stod för 10 procent av koncernens omsättning 2020, där Ryssland, Polen och de baltiska länderna hade störst omsättning. Övriga länder i området är bl.a Rumänien, Slovakien, Kroatien och Serbien. Försäljningen minskade med 27 procent, kundgruppen Bygg- och Heminredning bidrog mest till minskningen.

8%

ÖVRIGA VÄRLDEN

I det geografiska området Övriga världen ingår alla länder utanför Europa. De länder ITAB har störst omsättning i är USA, Kina, Australien och Argentina. Övriga världen stod för 8 procent av koncernens omsättning 2020. Försäljningen minskade med 28 procent, kundgruppen Fashion bidrog mest till minskningen.