Från neon till butiksinredning

Tord Johansson, ITAB Shop Concepts grundare, en exceptionell entreprenör

Tord Johansson 
(1955-2015) 

Tord Johansson föddes 1955 i Mörlunda utanför Oskarshamn. Efter sin examen i industriell ekonomi vid Linköpings Tekniska Högskola 1978, tog Tord över ett litet tillverkande företag i Jönköping vars viktigaste produkt var neonrör. Ett företag som kom att bli grunden till tre börsnoterade koncerner, varav ITAB är en.

Mycket har hänt sedan dess. Butiksutrustning har funnits i sortimentet sedan början av 80-talet; kassadiskar sedan 1982, inredningar sedan 1990 och entrésystem tillkom 1992. Genom åren har företaget utvecklats och förändrats och i maj 2004 byttes namnet ITAB Industri AB till ITAB Shop Concept AB, för att bättre spegla verksamheten.

Med det nya namnet lades också ribban för den väg som valts: att i framtiden bli en idésäljande samarbetspartner. En partner som fokuserar på hela koncept och kundunika butiksinredningar, snarare än att vara ett renodlat tillverkningsföretag med försäljning av produkter som hyllor, kassadiskar och entrégrindar. Med namnbytet togs helt enkelt steget att bli ett serviceorienterat företag, som med utgångspunkt från kundens önskemål och koncept, överlämnar en färdig butik med en komplett inredningslösning. Det ställde nya krav på organisationen, som var tvungen att börja agera och tänka på ett helt nytt sätt – och fokusera på helhet. 

Tord var alltid starkt engagerad i sina bolags verksamheter. Med sitt strategiska och industriella kunnande var han mycket betydelsefull för företagens utveckling. Han hade en unik förmåga att engagera duktiga medarbetare  – och en av hans största talanger var att skapa starka och skickliga företagsledningar. Han lät dem växa in i sina roller och därmed kunde de också bygga starka företag i framkant i branschen.

Tord Johansson var vid tiden för sin bortgång huvudägare, och tillika styrelseordförande, i ITAB. Han avled hastigt i oktober 2015 vid 60 års ålder.

Tord var en sann entreprenör och bolagen kommer också fortsättningsvis att drivas i hans anda. Därför har ITAB tagit ännu ett steg på vägen mot framtiden och framtidens butiker - för när världen runt om oss förändras, måste vi också göra det. Vår nya värdering "Creating the utimate shopping experience, close to you" återspeglar omvärldsförändringarna och det är den värderingen som ska driva på och hjälpa oss att fortsätta vara ett starkt och expansivt företag, också i framtiden.