Historisk utveckling

Entreprenörskap som grund för expansion

ITAB - Sprunget ur entreprenörskap & målmedvetenhet

Genom strategiska företagsförvärv är ITAB idag en av Europas ledande aktörer av kompletta lösningar för detaljhandeln. Med målmedvetenhet och successiv tillväxt har en koncern, med marknadsnärvaro i stora delar av Europa, vuxit fram.

 

ITABs ursprung och grund

Grunden lades när entreprenören Tord Johansson i slutet av 70-talet gjorde sitt examensarbete på neonrörstillverkaren ITAB. Bolaget hade svårigheter och när arbetet, som innehöll synpunkter om förändring, redovisades för ägarna erbjöds han köpa större delen av bolaget. Tord tackade ja och blev majoritetsägare.

ITAB ingick tidigare, som ett av tre ben, i industrikoncernen ITAB Industri, nuvarande XANO Industri. Butiksinredningsdelen, som sedermera blev ITAB Shop Concept, började sin expansion med förvärv i Skandinavien under 90-talet. Expansionen fortsatte i början av 2000-talet med organisk tillväxt och fler förvärv i bland annat Sverige, Finland, Nederländerna och Tjeckien.

2004 gjordes en utdelning av ITAB Shop Concept till aktieägarna i ITAB Industri och ITAB Shop Concept noterades på marknadsplatsen First North. Koncernen fortsatte sin expansion genom förvärv i exempelvis Storbritannien och Tyskland. 2008 bytte ITAB noteringsplats till Nasdaq Stockholm. Under 2010-talet fortsatte tillväxten genom utländska etableringar och nya förvärv.