Aktiens utveckling

År

Transaktion

Förändring av
aktiekapitalet (kkr)

Totalt aktie-
kapital (kkr)

Totalt
antal aktier

Kvotvärde
per aktie (kr)

1987

Bolagets bildande

50

50

500

100

1997

Nyemission

50

100

1,000

100

1998

Nyemission

8,500

8,600

86,000

100

2004

Fondemission

8,600

17,200

172,000

100

2004

20:1 split

-

17,200

3,440,000

5

2004

Nyemission

16,281

33,481

6,696,200

5

2006

Nyemission

1,500

34,981

6,996,200

5

2007

Split 2:1

-

34,981

13,992,400

2.5

2008

Nyemission

725

35,706

14,282,400

2.5

2008

Konvertering

0

35,706

14,282,500

2.5

2009

Konvertering

9

35,715

14,258,940

2.5

2010

Konvertering

0

35,715

14,285,952

2.5

2012

Konvertering

6,668

42,383

16,953,205

2.5

2014

Split 2:1

 -

42,383

33,906,410

1.25

2016

Split 3:1

 -

42,383

101,719,230

0.417

2016

Konvertering

277

42,660

102,383,430

0.417

 

Aktien är noterad på NASDAQ Stockholm i segmentet Mid Cap.