Årsstämma 2024

Årsstämman 2024 i ITAB Shop Concept AB (publ) ägde rum den 15 maj 2024 hos ITAB Shop Concept AB på Instrumentvägen 2 i Jönköping.