Strong values – effective solutions

ITAB – Creating the ultimate shopping experience, close to you

ITAB Shop Concept utvecklar, tillverkar, säljer och installerar kompletta butikskoncept till butikskedjor inom detaljhandeln. I helhetserbjudandet ingår kundunika konceptinredningar, innovativa lösningar för kassalinjen och professionella belysningssystem. ITAB är idag marknadsledande inom kassadiskar till detaljhandeln i Europa, och en av Europas största leverantörer av butiksinredning och belysningssystem.

Finansiell kalender

2018-02-06

Bokslutskommuniké 2017

2018-05-07

Delårsrapport jan-mar 2018

Rapporter

Delårsrapport Q3, 2017

En film om ITAB