Strong values – effective solutions

Get to know us better

ITAB – Creating the ultimate shopping experience, close to you

ITAB Shop Concept utvecklar, tillverkar, säljer och installerar kompletta butikskoncept till butikskedjor inom detaljhandeln. I helhetserbjudandet ingår kundunika konceptinredningar, innovativa lösningar för kassalinjen och professionella belysningssystem. ITAB är idag marknadsledande inom kassadiskar till detaljhandeln i Europa, och en av Europas största leverantörer av butiksinredning och belysningssystem.

Finansiell kalender

2019-05-08

Årsstämma 2019

Delårsrapport jan-mars 2019

Rapporter

Bokslutskommuniké 2018

En film om ITAB