Tydliga värderingar – effektiva lösningar

Lär känna oss bättre

ITAB – Creating the ultimate shopping experience, close to you

ITAB Shop Concept utvecklar, tillverkar, säljer och installerar kompletta butikskoncept till butikskedjor inom detaljhandeln. I helhetserbjudandet ingår kundunika konceptinredningar, innovativa lösningar för kassalinjen och professionella belysningssystem. ITAB är idag marknadsledande inom kassadiskar till detaljhandeln i Europa, och en av Europas största leverantörer av butiksinredning och belysningssystem.

Finansiell kalender

8 maj 2020

Q1 2020

Rapporter

Bokslutskommuniké 2020

En film om ITAB