Hållbarhet som en del av strategin

ITABs verksamhet bedrivs på ett ansvarsfullt sätt och koncernen verkar för en hållbar utveckling. Att tänka och agera hållbart är en viktig del av ITABs helhetserbjudande till kund.