ITAB publicerar sin Årsredovisning & Hållbarhetsrapport 2022

Publicerad30 mar 2023

ITAB Shop Concept AB (publ) (“ITAB”) publicerar idag sin Årsredovisning & Hållbarhetsrapport för räkenskapsåret 2022 på bolagets webbplats itabgroup.com.

ITABs Årsredovisning & Hållbarhetsrapport 2022 finns tillgänglig på bolagets webbplats itabgroup.com/sv/investerare/finansiella-rapporter-presentationer där den kan laddas ner som PDF och i European Single Electronic Format (ESEF) på svenska och engelska.

 

Jönköping den 30 mars 2023

ITAB Shop Concept AB (publ)

 

Denna information är sådan som ITAB Shop Concept AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 mars 2023 kl. 08:30 CEST.

 

Filer
file-iconITAB Årsredovisning & Hållbarhetsrapport 2022
view-icondownload-icon
itab-2022-12-31-sv.zip
file-icon230330 ITAB PR Årsredovisning Hållbarhetsrapport 2022 Sv
view-icondownload-icon
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mats Karlqvist, Head of Investor Relations
Telefon: 070-660 31 32

ITAB Shop Concept AB (publ), Box 9054, SE-550 09 Jönköping, Sweden
itab.com, itabgroup.com

På ITAB hjälper vi kunder att förverkliga sin konsumentupplevelse med kunskap, lösningar och ett ekosystem av partners. Tillsammans med kunderna skapar vi effektiva lösningar som bidrar till smidiga och inspirerande upplevelser. Erbjudandet inkluderar designrådgivning, kundanpassad butiksinredning, kassadiskar, kundflödeslösningar, professionella belysningssystem och digitalt interaktiva lösningar för den fysiska butiken. ITAB omsätter cirka 6,9 miljarder SEK per år och har cirka 2 900 anställda. ITABs aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.