ITAB Delårsrapport januari-juni 2009

Publicerad10 jul 2009

Januari – Juni 2009
•Intäkterna minskade med 13% till 1 344,4 Mkr (1 551,9)
•Rörelseresultatet minskade med 36% till 47,4 Mkr (74,4)
•Resultatet efter finansiella poster minskade med 28% till 40,2 Mkr (56,1)
•Resultatet efter skatt minskade med 27% till 29,3 Mkr (40,4)
•Resultatet per aktie minskade med 28% till 2,05 kr (2,86)
•Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade med 27% till 89,1 Mkr (70,1)

Filer
file-iconwkr0011.pdf
view-icondownload-icon