ITAB Bokslutskommuniké januari-december 2009

Publicerad10 feb 2010

• Intäkterna uppgick till 2 775,8 Mkr (3 412,3)
• Rörelseresultatet uppgick till 114,2 Mkr (194,8)
• Resultatet efter finansiella poster uppgick till 90,0 Mkr (140,2)
• Resultatet efter skatt uppgick till 73,5 Mkr (102,9)
• Resultatet per aktie uppgick till 5,13 kr (7,28)
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 292,1 Mkr (198,4)
• Styrelsen föreslår en utdelning på 1,25 kr (1,25) per aktie

Filer
file-iconwkr0011.pdf
view-icondownload-icon