DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2014

Publicerad4 nov 2014

JANUARI – SEPTEMBER 2014

 • Intäkterna uppgick till 2 786,3 Mkr (2 573,8)
 • Rörelseresultatet uppgick till 221,5 Mkr (169,5)
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 195,6 Mkr (150,5)
 • Resultatet efter skatt uppgick till 148,6 Mkr (114,4)
 • Resultatet per aktie uppgick till 4,03 kr (3,08)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 110,7 Mkr (-1,9)
 • Nettoskulden uppgick till 900 Mkr (1 008)

JULI – SEPTEMBER 2014

 • Intäkterna uppgick till 1 024,7 Mkr (935,1)
 • Rörelseresultatet uppgick till 95,1 Mkr (84,5)
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 83,9 Mkr (74,3)

VIKTIGA HÄNDELSER

 • ITAB levererar självutcheckningssystemet EasyFlow till Lidl
 • ITAB har genom dotterbolag avtalat med Dressmann om leverans av kompletta butikskoncept
 • ITABs personalkonvertibel kraftigt övertecknad

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

 • ITAB har genom dotterbolag förvärvat New Store Europe Norges konkursbo
 • ITAB har genom dotterbolag förvärvat New Store Europe Sveriges konkursbo
 • ITAB har förvärvat New Store Europe Denmark
 • ITAB har tecknat ramavtal med EDEKA i Tyskland om självutcheckningslösningar
 • ITAB har genom dotterbolag förvärvat New Store Europe Hollands konkursbo

Ovanstående information är sådan som ITAB Shop Concept AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 11.30 den 4 november 2014.

Filer
file-iconITAB Delårsrapport januari-september 2014
view-icondownload-icon
För ytterligare information, tag kontakt med:

ITAB Shop Concept AB 
CEO  Ulf Rostedt 
Telefon:  46 36 31 73 00
Mobil:  46 70 694 86 82

Box 9054, SE-550 09 JÖNKÖPING   
Telefon: 46 [0]36 31 73 00
www.itab.se

ITAB Shop Concept AB är noterat vid OMX Nordic Exchange och erbjuder kompletta butikskoncept till butikskedjor inom detaljhandeln. I helhetserbjudandet ingår kundunika konceptinredningar, kassadiskar, självutcheckningssystem och professionella belysningssystem. Bland kunderna finns de ledande aktörerna i större delen av Europa. ITAB är marknadsledande inom kassadiskar till detaljhandeln i Europa, och en av Europas största leverantörer av butiksinredning och belysningssystem. Koncernen har cirka 2 400 anställda, och omsatte 3 574 Mkr 2013.