DELÅRSRAPPORT Januari – september 2013

Publicerad5 nov 2013

JANUARI – SEPTEMBER 2013
Intäkterna uppgick till 2 573,8Mkr (2 534,1)
Rörelseresultatet uppgick till 169,5 Mkr (165,4)
Resultatet efter finansiella poster uppgick till 150,5 Mkr (141,2)
Resultatet efter skatt uppgick till 114,4 Mkr (110,1)
Resultatet per aktie uppgick till 6,16 kr (6,53)
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -1,9 Mkr (132,7)
Nettoskulden uppgick till 1 008 Mkr (1 010)

JULI – SEPTEMBER 2013
Intäkterna uppgick till 935,1 Mkr (933,6)
Rörelseresultatet uppgick till 84,5 Mkr (78,5)
Resultatet efter finansiella poster uppgick till 74,3 Mkr (70,9)

VIKTIGA HÄNDELSER
ITABs helautomatiska självutcheckningssystem EasyFlow är nu i drift i butiksmiljö

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT
Avtal om installation av självutcheckningssystem med en av de större dagligvarukedjorna i Sverige
Genombrottsorder för ITABs självutcheckningssystem på den ryska marknaden

Denna information lämnades för offentliggörande den 5 november 2013 kl. 11.30.

Filer
file-iconDelårsrapport ITAB
view-icondownload-icon
För ytterligare information, tag kontakt med:

ITAB Shop Concept AB 
CEO  Ulf Rostedt 
Telefon:  46 36 31 73 00
Mobil:  46 70 694 86 82

Box 9054, SE-550 09 JÖNKÖPING   
Telefon: 46 [0]36 31 73 00
www.itab.se

ITAB Shop Concept AB är noterat vid OMX Nordic Exchange och säljer, utvecklar, tillverkar och installerar kompletta butikskoncept till butikskedjor inom detaljhandeln. I helhetserbjudandet ingår kundunika konceptinredningar, kassadiskar, självutcheckningssystem och professionella belysningssystem. Bland kunderna finns de ledande aktörerna i större delen av Europa. ITAB är marknadsledande inom kassadiskar till detaljhandeln i Europa, och en av Europas största leverantörer av butiksinredning och belysningssystem.
Koncernen har cirka 2 200 anställda, och omsatte 3 511 Mkr 2012. www.itab.se