Delårsrapport Januari-September 2012

Publicerad6 nov 2012

 • Intäkterna ökade med 13% till 2 534,1 Mkr (2 245,0).
 • Rörelseresultatet ökade med 60% till 165,4 Mkr (103,6).
 • Resultatet efter finansiella poster ökade med 90% till 141,2 Mkr (74,2).
 • Resultatet efter skatt ökade med 90% till 110,1 Mkr (57,9).
 • Resultatet per aktie ökade med 65% till 5,98 kr (3,63).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 132,7 Mkr (-156,9).
 • Nettoskulden minskade till 1 010 Mkr (1 540).

Viktiga händelser:

 • Genombrottsorder för ITABs helautomatiska kassadisk EasyFlow.
 • Kommersiella leveranser av självutcheckningssystemet MoveFlow till bland annat Coop Italia, Coop Sverige och Green Matmarknad.
 • Avtal om pilotinstallationer av självutcheckningsystem med Norgesgruppen och ICA Sverige.
 • Förvärv av återstående minoritet i Prolight Försäljning AB.
 • Förvärv av butiksinredningsföretaget Europa i Storbritannien.

 Denna information lämnades för offentliggörande kl. 11.00 den 6 november 2012

Filer
file-iconRelease
view-icondownload-icon
För ytterligare information, kontakta:

ITAB Shop Concept AB (http://www.itab.se/) 
CEO, Ulf Rostedt
Telefon: +46 36 31 73 00
Mobil: +46 70 694 86 82                                                                         

CFO Magnus Olsson
Telefon: +46 36 31 73 00
Mobil: +46 70 544 47 89
Box 9054, SE-550 09 JÖNKÖPING   
Telefon: 46 36 31 73 00

www.itab.se

ITAB Shop Concept AB (http://www.itab.se) är noterat vid OMX Nordic Exchange och levererar kompletta butiksinredningar till dagligvaru- och fackhandeln. ITAB är marknadsledande inom kassadiskar (http://www.itab.se/sv/Om-ITAB1/Butiksutrustning1/Kassadiskar1/) till detaljhandeln i Europa, och en av Europas största leverantörer av butiksinredning. Verksamheten består av projektledning, design, utveckling, tillverkning och försäljning. I konceptsortimentet ingår butiksinredningar i främst trä och metall, samt butiksutrustning såsom kassadiskar (http://www.itab.se/sv/Om-ITAB1/Butiksutrustning1/Kassadiskar1/), entrésystem (http://www.itab.se/sv/Om-ITAB1/Butiksutrustning1/Entresystem1/) och butiksbelysning (http://www.itab.se/sv/Om-ITAB1/Butiksutrustning1/Belysning/). Koncernen har cirka 2 200 anställda, och omsatte 3 341 Mkr 2011.