Delårsrapport Januari - September 2010

Publicerad27 okt 2010
  • Omsättningen uppgick till 1 959,4 Mkr (2 027, 2). Omsättningen har påverkats negativt med ca 120 Mkr beroende på förändrade valutakurser vilket innebär att den organiska tillväxten var ca 3 % för årets första nio månader. Tredje kvartalets omsättning uppgick till 736,9 Mkr (682,2). Den valutajusterade tillväxten var ca 14 % jämfört med tredje kvartalet föregående år.
  • Rörelseresultatet uppgick till 48,6 Mkr (86,1). Förändrade valutakurser har vid omräkning till svenska kronor påverkat rörelseresultatet negativt med ca 5 Mkr. Rörelseresultatet i tredje kvartalet var 11,0 Mkr (38,7).
  •  De kraftigt ökade råmaterialkostnaderna har först i slutet av tredje kvartalet kunnat tas ut mot kund.
  • Under tredje kvartalet har rörelseresultatet belastats med omstrukturerings- och  engångskostnader på ca 20 Mkr.

 

Filer
file-iconwkr0004.pdf
view-icondownload-icon