Delårsrapport januari-september 2009

Publicerad28 okt 2009

Januari – September 2009
Intäkterna minskade med 16% till 2 027,2 Mkr (2 415,0)
Rörelseresultatet minskade med 33% till 86,1 Mkr (128,8)
Resultatet efter finansiella poster minskade med 24% till 70,8 Mkr (93,1)
Resultatet efter skatt minskade med 22% till 51,7 Mkr (66,4)
Resultatet per aktie minskade med 23% till 3,62 kr (4,70)
Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade med 165% till 151,1 Mkr (57,0)

Filer
file-iconwkr0011.pdf
view-icondownload-icon