Delårsrapport januari-september 2008

Publicerad22 okt 2008

Tredje kvartalet 2008:
Nettoomsättningen ökade med 44 % till 863,1 Mkr (601,4)
Rörelseresultatet ökade med 46 % till 54,4 Mkr (37,3)
Resultatet efter finansiella poster ökade med 31 % till 37,0 Mkr (28,3)
Nettoresultatet ökade med 33 % till 26,0 Mkr (19,5)
Resultatet per aktie ökade med 35 % till 1,87 kr (1,39)

Januari – september 2008:
Nettoomsättningen ökade med 43 % till 2 415,0 Mkr (1 693,5)
Rörelseresultatet ökade med 22 % till 128,8 Mkr (105,6)
Resultatet efter finansiella poster ökade med 11 % till 93,1 Mkr (84,0)
Nettoresultatet ökade med 11 % till 66,4 Mkr (59,6)
Resultatet per aktie ökade med 11 % till 4,70 kr (4,22)

Resultatutvecklingen tredje kvartalet är enligt plan och starkare än föregående år
Poster av engångskaraktär påverkade årets resultat negativt med cirka 15 Mkr (-9 Mkr)
Förvärv av Hansa Kontor Shop Fitting Group, Pan-Oston, L-Form och Scangineers har
genomförts under perioden
Nyemission av konvertibler har tillfört bolaget ca 243 Mkr före emissionskostnader
Handeln i ITABs B-aktie har flyttats från handelsplatsen First North till Nordiska Listan (Mid Cap)
på OMX Nordic Exchange Stockholm

Filer
file-iconwkr0003.pdf
view-icondownload-icon