Delårsrapport januari - september 2007

Publicerad23 okt 2007

Nettoomsättningen ökade med 43 % till 1 693,5 Mkr (1 186,2)
Resultatet efter skatt ökade med 40 % till 59,6 Mkr (42,5)
Resultat per aktie efter full skatt uppgick till 4,26 kr (3,10)
Resultatet efter finansiella poster ökade med 44 % till 84,0 Mkr (58,2)

Filer
file-iconwkr0001.pdf
view-icondownload-icon