Delårsrapport Januari - September 2004

Publicerad28 okt 2004

Delårsrapport Januari – September 2004

Nettoomsättningen ökade med 27 % till 681,2 Mkr (536,7)

Resultat efter skatt ökade med 46 % till 29,6 Mkr (20,3)

Vinst per aktie efter beräknad full skatt uppgick till 4,41 kr (3,03)

Resultat efter finansiella poster ökade med 56 % till 42,2 Mkr (27,1)

Förvärv av Stenestams Industri AB

Efter balansdagen har Lindco AS förvärvats

Efter balansdagen har tecknats intentionsavtal om förvärv av ABL och APOS i Tjeckien

————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/10/28/20041028BIT21740/wkr0001.pdf Hela rapporten

Filer
file-iconwkr0001.pdf
view-icondownload-icon