Delårsrapport Januari-Mars 2013

Publicerad14 maj 2013

  • Intäkterna uppgick till 785,5 Mkr (800,4).
  • Rörelseresultatet uppgick till 34,9 Mkr (43,8).
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 30,3 Mkr (35,6).
  • Resultat efter skatt uppgick till 23,7 Mkr (28,0).
  • Resultat per aktie uppgick till 1,20 kr (1,68).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -37,0 Mkr (31,6).
  • Nettoskulden uppgick till 935 Mkr (1 160).
  • ITABs helautomatiska självutcheckningssystem EasyFlow är nu i drift i butiksmiljö
  • Utdelningen för räkenskapsår 2012 föreslås till 2,50 kr (1,50).

Filer
file-iconITAB Delårsrapport Jan-Mar 2013
view-icondownload-icon
För ytterligare information, kontakta:
VD, Ulf Rostedt
Telefon: 46 36 31 73 00
Mobil: 46 70 694 86 82

www.itab.se

ITAB Shop Concept AB är noterat vid OMX Nordic Exchange och säljer, utvecklar, tillverkar och installerar kompletta butikskoncept till butikskedjor inom detaljhandeln. I helhetserbjudandet ingår kundunika konceptinredningar, kassadiskar, självutcheckningssystem och professionella belysningssystem. Bland kunderna finns de ledande aktörerna i större delen av Europa. ITAB är marknadsledande inom kassadiskar till detaljhandeln i Europa, och en av Europas största leverantörer av butiksinredning och belysningssystem.
Koncernen har cirka 2 200 anställda, och omsatte 3 511 Mkr 2012. www.itab.se

Denna information lämnades för offentliggörande den 14 maj 2013 kl. 13.00.