Delårsrapport Januari - Mars 2012

Publicerad9 maj 2012
  • Intäkterna ökade med 13% till 800,4 Mkr (706,5).
  • Resultatet efter finansiella poster ökade med 106% till 35,6 Mkr (17,3).
  • Resultat per aktie ökade med 79% till 1,68 kr (0,94).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 31,6 Mkr (-120,9).

Viktiga händelser:

• Genombrottsorder för ITABs helautomatiska kassadisk EasyFlow.
• Första installationen i Sverige för självutcheckningssystemet TwinFlow.
• Fortsatt god utveckling inom butiksbelysning.

Efter periodens slut:

• Avtal om pilotinstallationer av självutcheckningssystem med Norgesgruppen och ICA Sverige.
• Order från Coop Italia på självutcheckningssystemet MoveFlow.
• Förvärv av återstående minoritet i Prolight Försäljning AB.

Filer
file-iconRelease
view-icondownload-icon
För ytterligare information, kontakta:

ITAB Shop Concept AB (http://www.itab.se/) 
CEO, Ulf Rostedt
Telefon: 46 36 31 73 00
Mobil: 46 70 694 86 82                                                                         

CFO Magnus Olsson
Telefon: 46 36 31 73 00
Mobil: 46 70 544 47 89
Box 9054, SE-550 09 JÖNKÖPING   
Telefon: 46 36 31 73 00

www.itab.se

ITAB  (http://www.itab.se)är marknadsledare i Europa på kassadiskar och levererar över 20 000 kassadiskar om året till detaljhandeln. ITAB Shop Concept AB (http://www.itab.se), som är noterat vid OMX Nordic Exchange, levererar kompletta butiksinredningar till dagligvaru- och fackhandeln. Verksamheten består av projektledning, design, utveckling, tillverkning och försäljning. I konceptsortimentet ingår butiksinredningar i främst trä och metall, butiksutrustning såsom kassadiskar (http://www.itabscanflow.com/), entrésystem (http://www.itabshopproducts.com) och butiksbelysning (http://nordiclight.se/content/Default.aspx). Koncernen har cirka 2 200 anställda, och omsatte 3 341 Mkr 2011.