Delårsrapport Januari- Mars 2010

Publicerad5 maj 2010

Intäkterna uppgick till 603,0 Mkr (671,2)
Rörelseresultatet uppgick till 18,7 Mkr (14,5)
Resultatet efter finansiella poster uppgick till 10,3 Mkr (17,6)
Resultat efter skatt uppgick till 8,0 Mkr (12,8)
Resultat per aktie uppgick till 0,56 kr (0,90)
Kassaflödet från den löpande verk­samheten uppgick till -55,0 Mkr (11,2)

Filer
file-iconwkr0011.pdf
view-icondownload-icon