Delårsrapport januari-mars 2009

Publicerad6 maj 2009

Intäkterna minskade med 7% till 671,2 Mkr (718,8)

Rörelseresultatet minskade med 33% till 14,5 Mkr (21,5)

Resultatet efter finansiella poster ökade med 17% till 17,6 Mkr (15,0)

Resultat efter skatt ökade med 19% till 12,8 Mkr (10,8)

Resultat per aktie ökade med 18% till 0,90 kr (0,76)

Filer
file-iconwkr0003.pdf
view-icondownload-icon