Delårsrapport januari-mars 2008

Publicerad29 apr 2008

Nettoomsättningen ökade med 33 % till 718,8 Mkr (539,1)

Resultatet efter skatt minskade med 48 % till 10,7 Mkr (20,6)

Resultat per aktie uppgick till 0,76 kr (1,48)

Resultatet efter finansiella poster minskade med 48 % till 15,0 Mkr (28,6)

Omsättningen och resultatet är enligt plan

Poster av engångskaraktär påverkar resultatet i perioden med åtminstone – 10 Mkr (+2 Mkr)

Förvärv av Hansa Kontor Shop Fitting Group, Pan-Oston och L-Form har genomförts i perioden

Förvärvet av Hansa bedöms tillföra en positiv resultateffekt om minst 1 kr per aktie

Filer
file-iconwkr0003.pdf
view-icondownload-icon