Delårsrapport Januari-Mars 2005

Publicerad12 maj 2005

•Nettoomsättningen ökade med 29% till 277,2 Mkr (215,6)

•Resultatet efter skatt ökade med 19% till 10,2 Mkr (8,6)

•Vinst per aktie efter full skatt uppgick till 1,52 kr (1,29)

•Resultatet efter finansiella poster ökade med 21% till 14,6 Mkr (12,1)

Nästa rapportdatum
Delårsrapport för peridoden januari till och med juni 2005 kom¬mer att avlämnas fredagen den 15 juli 2005.

Jönköping den 12 maj 2005

Jan-Ola Wiréhn
verkställande direktör

Filer
file-iconwkr0010.pdf
view-icondownload-icon