Delårsrapport januari-juni 2015

Publicerad9 jul 2015

Januari – juni 2015

 • Omsättningen ökade med 39 % till 2 450 Mkr (1 762)

 • Rörelseresultatet ökade med 73 % till 218 Mkr (126)

 • Resultatet efter finansiella poster ökade med 85 % till 205 Mkr (111)

 • Resultatet per aktie ökade med 86 % till 4,22 kr (2,27)

 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 55 Mkr (47)

 • Nettoskulden uppgick till 993 Mkr (955)

April – juni 2015

 • Omsättningen ökade med 44 % till 1 299 Mkr (899)

 • Rörelseresultatet ökade med 81 % till 123 Mkr (68)

 • Resultatet efter finansiella poster ökade med 89 % till 115 Mkr (61)

 • Resultatet per aktie ökade med 89 % till 2,36 kr (1,25)

 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 55 Mkr (67)

Viktiga händelser

 • Globalt samarbetsavtal med Toshiba Global Commerce Solutions Inc. i USA angående försäljning av självutcheckningssystem

 • Installation av självutcheckningslösningar på den franska marknaden

 • Förvärv av JPD i Lettland

Informationen är sådan som ITAB Shop Concept AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Denna information lämnades för offentliggörande den 9 juli 2015 kl. 10.30.

Filer
file-iconDelårsrapport januari - juni 2015
view-icondownload-icon
För ytterligare information, tag kontakt med:

ITAB Shop Concept AB 
CEO  Ulf Rostedt 
Telefon:  46 36 31 73 00
Mobil:  46 70 694 86 82

Box 9054, SE-550 09 JÖNKÖPING   
Telefon: 46 [0]36 31 73 00
www.itab.se

ITAB Shop Concept AB är noterat vid OMX Nordic Exchange och erbjuder kompletta butikskoncept till butikskedjor inom detaljhandeln. I helhetserbjudandet ingår kundunika konceptinredningar, kassadiskar, självutcheckningssystem och professionella belysningssystem. Bland kunderna finns de ledande aktörerna i större delen av Europa. ITAB är marknadsledande inom kassadiskar till detaljhandeln i Europa, och en av Europas största leverantörer av butiksinredning och belysningssystem. Koncernen har cirka 2 800 anställda, och omsatte 3 938 Mkr 2014.