DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2014

Publicerad9 jul 2014

JANUARI – JUNI 2014

 • Intäkterna uppgick till 1 761,6 Mkr (1 638,7)
 • Rörelseresultatet uppgick till 126,4 Mkr (85,0)
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 111,7 Mkr (76,1)
 • Resultatet efter skatt uppgick till 84,9 Mkr (59,4)
 • Resultatet per aktie uppgick till 2,27 kr (1,53)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 46,8 Mkr (-40,5)
 • Nettoskulden uppgick till 955 Mkr (1 018)

APRIL – JUNI 2014

 • Intäkterna uppgick till 898,5 Mkr (853,2)
 • Rörelseresultatet uppgick till 68,0 Mkr (50,0)
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 61,5 Mkr (45,8)

VIKTIGA HÄNDELSER

 • ITAB levererar självutcheckningssystemet EasyFlow till Lidl
 • ITAB har genom dotterbolag avtalat med Dressmann om leverans av kompletta butikskoncept
 • ITABs personalkonvertibel kraftigt övertecknad

Informationen är sådan som ITAB Shop Concept AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen publicerades den 9 juli 2014 kl 10.45.

Filer
file-iconITAB Januari-Juni 2014
view-icondownload-icon
För ytterligare information, tag kontakt med:

ITAB Shop Concept AB 
CEO  Ulf Rostedt 
Telefon:  46 36 31 73 00
Mobil:  46 70 694 86 82

Box 9054, SE-550 09 JÖNKÖPING   
Telefon: 46 [0]36 31 73 00
www.itab.se

ITAB Shop Concept AB är noterat vid OMX Nordic Exchange och erbjuder kompletta butikskoncept till butikskedjor inom detaljhandeln. I helhetserbjudandet ingår kundunika konceptinredningar, kassadiskar, självutcheckningssystem och professionella belysningssystem. Bland kunderna finns de ledande aktörerna i större delen av Europa. ITAB är marknadsledande inom kassadiskar till detaljhandeln i Europa, och en av Europas största leverantörer av butiksinredning och belysningssystem. Koncernen har cirka 2 300 anställda, och omsatte 3 574 Mkr 2013.