DELÅRSRAPPORT Januari – Juni 2013

Publicerad9 jul 2013

JANUARI – JUNI 2013

Intäkterna uppgick till 1 638,7 Mkr (1 600,5).
Rörelseresultatet uppgick till 85,0 Mkr (86,9).
Resultatet efter finansiella poster uppgick till 76,1 Mkr (70,3).
Resultatet efter skatt uppgick till 59,4 Mkr (55,1).
Resultatet per aktie uppgick till 3,06 kr (3,28).
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -40,5 Mkr (103,5).
Nettoskulden uppgick till 1 018 Mkr (1 036).

APRIL – JUNI 2013

Intäkterna uppgick till 853,2 Mkr (800,2).
Rörelseresultatet uppgick till 50,0 Mkr (43,0).
Resultatet efter finansiella poster uppgick till 45,8 Mkr (34,7).

Filer
file-iconRelease
view-icondownload-icon
För ytterligare information, kontakta:
VD, Ulf Rostedt
Mobil: 46 70 694 86 82

www.itab.se

ITAB Shop Concept AB är noterat vid OMX Nordic Exchange och säljer, utvecklar, tillverkar och installerar kompletta butikskoncept till butikskedjor inom detaljhandeln. I helhetserbjudandet ingår kundunika konceptinredningar, kassadiskar, självutcheckningssystem och professionella belysningssystem. Bland kunderna finns de ledande aktörerna i större delen av Europa. ITAB är marknadsledande inom kassadiskar till detaljhandeln i Europa, och en av Europas största leverantörer av butiksinredning och belysningssystem.
Koncernen har cirka 2 200 anställda, och omsatte 3 511 Mkr 2012. www.itab.se