Delårsrapport Januari - Juni 2012

Publicerad10 jul 2012

 • Intäkterna ökade med 17% till 1 600,5 Mkr (1 363,5).
 • Rörelseresultatet ökade med 78% till 86,9 Mkr (48,9).
 • Resultatet efter finansiella poster ökade med 130% till 70,3 Mkr (30,5).
 • Resultat efter skatt ökade med 132% till 55,1 Mkr (23,8).
 • Resultat per aktie ökade med 98% till 3,28 kr (1,66).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 103,5 Mkr (-84,6).

Viktiga händelser:

 • Genombrottsorder för ITABs helautomatiska kassadisk EasyFlow.
 • Avtal om installationer av självutcheckningssystem med Norgesgruppen,
  ICA Sverige, Coop Italia och Green Matmarknad.
 • Fortsatt god utveckling inom butiksbelysning.
 • Förvärv av återstående minoritet i Prolight Försäljning AB.
 • Förvärv av butiksinredningsföretaget Europa i Storbritannien.

Denna information lämnades för offentliggörande kl. 11.00 den 10 juli 2012

Filer
file-iconRelease
view-icondownload-icon
För ytterligare information, kontakta:

ITAB Shop Concept AB (http://www.itab.se/) 
CEO, Ulf Rostedt
Telefon: 46 36 31 73 00
Mobil: 46 70 694 86 82                                                                         

CFO Magnus Olsson
Telefon: 46 36 31 73 00
Mobil: 46 70 544 47 89
Box 9054, SE-550 09 JÖNKÖPING   
Telefon: 46 36 31 73 00

www.itab.se

ITAB  (http://www.itab.se)är en av marknadsledarna i Europa på butiksinredning och marknadsledande på kassadiskar till detaljhandeln. ITAB Shop Concept AB (http://www.itab.se), som är noterat vid OMX Nordic Exchange, levererar kompletta butiksinredningar till dagligvaru- och fackhandeln. Verksamheten består av projektledning, design, utveckling, tillverkning och försäljning. I konceptsortimentet ingår butiksinredningar i främst trä och metall, samt butiksutrustning såsom kassadiskar (http://www.itabscanflow.com/), entrésystem (http://www.itabshopproducts.com) och butiksbelysning (http://nordiclight.se/content/Default.aspx). Koncernen har cirka 2 200 anställda, och omsatte 3 341 Mkr 2011.