Delårsrapport Januari-Juni 2010

Publicerad9 jul 2010

• Intäkterna uppgick till 1 222,5 Mkr (1 344,4)

• Rörelseresultatet uppgick till 37,6 Mkr (47,4)

• Resultatet efter finansiella poster uppgick till 20,7 Mkr (40,2)

• Resultatet efter skatt uppgick till 16,1 Mkr (29,3)

• Resultatet per aktie uppgick till 1,13 kr (2,05)

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -61,2 Mkr (89,1)

• Överenskommelse med en av Europas största dagligvarukedjor – ordervärde över 400 Mkr

Filer
file-iconwkr0005.pdf
view-icondownload-icon