Delårsrapport januari - juni 2007

Publicerad13 jul 2007

Nettoomsättningen ökade med 50 % till 1 092,1 Mkr (728,6)
Resultatet efter skatt ökade med 77 % till 40,1 Mkr (22,6)
Resultatet per aktie efter full skatt uppgick till 2,86 kr (1,66)
Resultat efter finansiella poster ökade med 80 till 55,7 Mkr (31,0)

Filer
file-iconwkr0001.pdf
view-icondownload-icon